Dernek

POYD'a Hoşgeldiniz

Otelcilik sektöründe, profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasındaki yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek: sektörün ve yöneticinin sorunlarına müşterek çözümler aramak; yöneticinin sektördeki gerçek rolünü ve yerini bulmasını sağlamak amacıyla 1992 yılında Antalya'da kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, otel yöneticilerinin katılım ve desteği ile her gün güçlenmektedir.

Profesyonel yöneticilerin sektörde işverenler, diğer çalışanlar ve sektörün diğer kurumları (Turizm Bakanlığı, Seyahat Acentaları, Taşıma Şirketleri vb.) ile ilişkilerine yardımcı olmak, yön vermek ve uygun düzenlemeler getirmektedir.

Türk Otelciliğinin ve turizminin geliştirilmesi ile dünya standartlarına ulaştırılması yolunda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, giderek bu amaç doğrultusunda politikaları oluşturmak, dünyada "Türk Otelciliği" konusunda söz sahibi olabilmektir.

Bu ana hedeflere ulaşabilmek için bir dizi faaliyet POYD'un kuruluşu ile birlikte sürdürülmektedir.

Dernek üyelerinin otelcilik ve turizm mesleği ile ilgili bilgilerini güncel tutmak için bülten ve dergi çalışmaları devam etmektedir. Mesleki bilgileri arttırmak, mesleki bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla aylık yemekli toplantılar ve eğitim seminerleri, paneller düzenlemektedir. Üyelerimizin aileleri ve diğer meslektaşlarımızla birlikte olmak amacıyla Balolar, Piknikler, Tekne Gezileri vb. düzenlemektedir.

POYD Mesleki Standartların belirlenmesi ve gelişmiş turizm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de otelcilik mesleğinde sertifikasyona geçilmesini, Ulusal Kongre ve toplantılarda bildiriler sunarak, savunmaktadır. Otelcilik Mesleğinin sağlıklı gelişmesini sürdürebilmek için bu doğrultuda meslek kuruluşu veya kurumlarla işbirliği yapılmaktadır.

Eski bir İngiliz sözü, "Help us to help you" (Size yardım edebilmemiz için, bize yardımcı olun) özdeyişinden yola çıkan dernek ileride çok etkin rol, görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere örgütlenmektedir.

Onur Üyeleri ( 8 Kişi ), Akademisyen Üye ( 22 Kişi ) ve Öğrenci Üyeleri ( 47 Kişi ) ile toplam 695 üyesi bulunmaktadır.