Üyelik Şartları

Otelcilik sektöründe, profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasındaki yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek: sektörün ve yöneticinin sorunlarına müşterek çözümler aramak; yöneticinin sektördeki gerçek rolünü ve yerini bulmasını sağlamak amacıyla kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, otel yöneticilerinin katılım ve desteği ile her gün güçlenmektedir.

Eski bir İngiliz Sözü, "Help us to Help you" (size yardım edebilmemiz için, bize yardımcı olun) özdeyişinden yola çıkan dernek ileride çok etkin rol, görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere, örgütlenmektedir.

Onur Üyeleri ( 8 Kişi ), Akademisyen Üye ( 22 Kişi ) ve Öğrenci Üyeleri ( 47 Kişi ) ile toplam 675 üyesi bulunmaktadır.

P.O.Y.D.'a üyelik müracaat şatları :

1. Asıl üye:

a. 18 yaşını doldurmuş ve hüküm giymemiş olmak.
b. Mesleki kademelerden geçerek, otelcilik sektöründe en az 8 yıl çalışmış olmak ve bunun en az 3 yılını Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü benzeri ünvanlarda yapmış olmak veya bu görevi halen yürütmekte olmak,
c. Mesleğin onurun zedeleyici bir davranış veya faaliyette bulunmamış olmak,

2. Aday Üye:

a. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü ünvanlarına sahip olup, süre açısından Asıl üye şartlarını taşımayanlar ile gelecekte üst düzey yönetici olmaya namzet ve bir konaklama işletmesinde en az 3 yıl çalışmış, en az bir yıl orta kademe yöneticisi olarak görev yapmış olanlar aday üye olabilirler.


3. Öğrenci Üye:

a. Otelcilik eğitimi veren yüksekokul son sınıf öğrencilerine başvuruları üzerine, öğrenci üyelik verilebilir.


Üyelik Aidatları


Giriş Aidatı
500 TL

Asıl Üye Aidatı
500 TL

Aday Üye Aidatı
250 TL