Hakkımızda

Otelcilik sektöründe, profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasındaki yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek : sektörün ve yöneticinin sorunlarına müşterek çözümler aramak ; yöneticinin sektördeki gerçek rolünü ve yerini bulmasını sağlamak ve Otel yöneticiliği mesleğine belli bir düzen getirmek amacıyla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 1992 yılında POYD Antalya’ da büyük bir ilgi ve katılımla kurulmuştur. Bugün ülkemizin çeşitli yerlerinde, Onur Üyeleri ( 8 Kişi ), Akademisyen Üye ( 22 Kişi ) ve Öğrenci Üyeleri ( 47 Kişi ) ile toplam 675 üyesi bulunmaktadır. Bu sayı her gün giderek artmaktadır.

Türkiye'de bu konuda kurulmuş olan ilk ve en geniş katılımlı bir dernek olarak İzmir, Mersin ve Bursa'da temsilciliklerimizi de açmış bulunuyoruz. İstanbul’ da Temsilcilik başvurumuz yapılmış olup, Bölgesel Yürütme Kurulu olarak faaliyetimiz devam etmektedir. Ayrıca, Dünyanın değişik ülkelerinde, ünlü Otelcilik Zincirlerinde Otel Yöneticisi olarak çalışan üyelerimiz de bulunmaktadır.

P.O.Y.D.’ un amacı, otelcilik mesleğini geliştirip mesleki dayanışmayı sağlamak, meslek saygınlığını arttırmak ve mesleğin onurunu korumaktır. Profesyonel Yöneticilerin sektörde işverenler, diğer çalışanlar ve sektörün diğer kurumları ( Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seyahat Acentaları, Taşıma Şirketleri v.b. ) arasındaki ilişkilerine yardımcı olmak, gelişen teknolojiler ile iş yaşamına yön vermek ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun düzenlemeler getirmektir.

Türk otelciliğinin ve turizminin geliştirilmesi ile dünya standartlarına ulaştırılması yolunda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, giderek bu amaç doğrultusunda politikaları oluşturmak, dünyada “ Türk Otelciliği” konusunda söz sahibi olabilmektir.

Bu ana hedeflere ulaşabilmek amacıyla bir dizi faaliyet POYD’ un kuruluşu ile birlikte başlatılmış olup, 25 yıldır sürdürülmektedir.

Dernek üyelerimizin otelcilik ve turizm mesleği ile ilgili bilgilerini güncel tutmak için bülten ve dergi çalışmalarımız devam etmektedir. 20 Ocak 1993 tarihinden itibaren bünyemizde hazırladığımız ve sponsorlarımız aracılığı ile basım ve yayımını yaptığımız “POYD MAGAZİN” isimli dergimizi 1998 yılında 22. sayı ile sonlandırdık. 2008 yılından itibaren ise resmi yayın organımız GM Turizm ve Yönetim Dergisi ile dergi çalışmamız devam etmektedir.

Üyelerimizin mesleki bilgilerini geliştirmek için belli dönemlerde Eğitim Seminerleri, Panel ve Sempozyumlar ile mesleki bilgi alışverişi ve dayanışma için Aylık Yemekli Toplantılar düzenlenmektedir. Kuruluşumuzdan itibaren Geleneksel hale getirdiğimiz her ayın ilk Çarşamba günleri düzenlediğimiz Aylık Yemekli Toplantılarımız üyelerimizin ve meslektaşlarımızın ilgi ve katkısı ile devam etmektedir. Aylık Yemekli Toplantılarımızda ; güncel konuları ve kişisel gelişime katkı sağlayacak konuşmacılar davet edilerek, üyelerimizin vizyonunu ve bilgi birikimlerini arttırmaya gayret ettik. ( Bu toplantılarımıza katılıp, bizlerle iş yaşamı ve deneyimlerini paylaşan değerli konuşmacılarımızdan bazıları : Rahmi KOÇ, Bülent ECZACIBAŞI, Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Eczacıbaşı Holding CEO’ su Erdal KARAMERCAN, Futurist Ufuk TARHAN, Mikro İfadeler Uzmanı Eğitmen Oğuz BENLİOĞLU )

POYD, kurulduğu günden beri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme ve otelciliğe ilişkin her toplantıda bilgisine başvurulan bir kuruluş olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği mesleki konulardaki tüm toplantılara davetler alınmış, Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz tarafından da geniş katılım sağlanmıştır. Derneğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin yazışma dağıtım listelerinde yer almaktadır.

İş Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri, Hukuk Mahkemelerinden aldığımız yazılarla bilirkişi olarak Derneğimiz ve üyelerimizin fikirleri ve mesleki görüşleri istenmektedir.

1994 yılında Antalya'da çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuş olan, ANFAŞ Fuarcılık Şirketinin oluşmasında o dönemdeki Derneğimiz Yönetim Kurulunun büyük gayretleri bulunmaktadır. Derneğimiz bu şirketin düzenlediği, ANFAŞ Hotel Equipment ( Uluslararası Ağırlama , Konaklama Ekipmanları Fuarı  ), ANFAŞ Food Product (Uluslararası Gıda Fuarı ) , ANFAŞ Bevex ( İçecek İhtisas Fuarı ), ANFAŞ Hetex ( Sağlık Turizmi Fuarı ) ve ANFAŞ Atex ( doğa, macera,spor ve alternatif turizm fuarı ) fuarlarının Danışma Kurulu Üyesidir.

POYD, 1998 yılından itibaren Antalya Kent Konseyi Üyesi olup, Turizm Komisyonu'nda temsil edilmektedir.

2002 yılından itibaren Antalya Tanıtım Vakfı bünyesinde kurulmuş bulunan, Antalya Kongre Bürosu Danışma Kurulu üyeliğimiz devam etmektedir.

Aynı şekilde, 2007 yılından itibaren de ; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Güvenliği Eylem Kurulu üyeliğimiz bulunmaktadır.

2009 yılından itibaren ise BAKA / Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nda Yürütme Kurulu üyesiyiz.

POYD, 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Danışma Kurulu üyesi olmuştur. Bu Fakültemizin öğrencileri, aylık toplantılarımıza uzun yıllardan beri katılmaktadırlar.

2010 yılından itibaren ; Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı ( TÜRÇEV ) üyeliğimiz bulunmaktadır.

2011 yılından itibaren de ; Antalya Ticaret Borsası tarafından her yıl organize edilen YÖREX ( Yöresel Ürünler Fuarı ) ve bu kuruluşun oluşturduğu BAGEV / Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Danışma üyeliğimiz devam etmektedir.

Dernek Merkezimizin Antalya’ da bulunması sebebiyle;

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen toplantılara davet edilerek, bilgi, öneri ve görüşlerimiz istenmektedir.

POYD olarak, Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi başta olmak üzere ülkemizde bulunan bütün Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları, ile Meslek Yüksek Okulları Turizm ve Otelcilik Programlarının yöneticileri, akademisyenleri ve öğrencileri ile iletişim kurarak, öğrencilerin tez çalışmalarına destek oluyor, okullarda konferans ve panellere katılarak onlarla bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz.

Antalya İlimizdeki, İlçe Belediyeleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ), TÜROFED, TÜROB, TÜRSAB, TYD, TÜSİD, AKTOB, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ( AGC ) , Antalya Sanayi ve İş adamları Derneği ( ANSİAD ) gibi kuruluşlarla turizme yönelik bazı proje ve çalışmalarda işbirliği yapılmaktadır.

POYD, Ulusal ve yerel basında ; ülke ve dünya gündemi, turizm ve otelcilik sektörü ile ilgili görüşleri alınan ve söz sahibi bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak yer almaktadır.

POYD, mesleki standartların belirlenmesi ve gelişmiş turizm ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de otelcilik mesleğinde sertifikasyona geçilmesini, ulusal kongre ve toplantılarda bildiriler sunarak, savunmaktadır. Otelcilik mesleğinin sağlıklı gelişmesini sürdürebilmek için bu doğrultuda her meslek kuruluşu veya kurumla işbirliği yapılmaktadır.

28 Mart 1992 yılında Antalya'da düzenlenmiş olan “ Ulusal Turizm Politikamız ne olmalıdır ?” konulu panelde Derneğimizin kuruluşundan bir hafta sonra ilk kez POYD olarak görüşlerimizi dile getirdik.

27 – 29 Ocak 1994 yılında ise Ankara'da Hacettepe Üniversitesinde düzenlenmiş olan “1. Ulusal Turist Sağlığı Kongresi'ne” derneğimiz temsilcisi ve panelist olarak Yönetim Kurulu Üyemiz katılmıştır. ( Avni AKER )

Mart 1995 tarihinde ITB Berlin Turizm Fuarında / Avrupa’daki otelcilere ulaşmak ve işbirliği olanakları sağlamak amacıyla Almanca – İngilizce dillerinde olmak üzere 16 sayfalık bir dergi çıkarılmış ve Fuarda dağıtımı yapılmıştır.

1995 yılı Mayıs ayında Antalya'da Falez Otelinde “ Avrupa Birliği Sürecinde Türk Konaklama Sektöründe ISO 9001" paneli düzenlendik.

12 Ocak 1996 tarihinde TYD ( Turizm Yatırımcıları Derneği ) işbirliği ile "Pazarlama Sorunları LAST MİNUTE” konulu panel düzenlenmiştir.

1996 yılında TYD ( Turizm Yatırımcıları Derneği ) işbirliği ile Kırgızistan’ dan Antalya'ya mesleki bilgilerini arttırmak ve ülkemiz otelciliğini öğrenmek amacıyla gelmiş olan, 24 turizm öğrencisine staj olanağı sağlanmıştır.

04 Mart 1998 Antalya'da “ TURİZM ve EURO” konulu panel düzenledik.

20 – 22 Ekim 1998 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara’da düzenlenen "I. TURİZM ŞURA’ 'sına" Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı ve ilgili komisyonlarda görev aldık.

17 Kasım– 15 Aralık 1999 – 22 Mart – 28 Haziran 2000 tarihlerinde iki Yönetim Kurulu üyemizin önderliğinde “YÖNETİMDE PROFESYONELLİĞİN ÖNEMİ” konulu eğitim seminerleri Antalya Kent Merkezi, Kemer, Belek ve Alanya'da düzenlendi.

07 Ekim 2000 Antalya'da Falez Oteli'nde Alman Kalite DenetimKuruluşu olan RWTÜV’ ün Türkiye Bürosu ile Antalya Otelcilik Sektörüne yönelik “ ISO 9000 Hizmette Kalite Güvence Sistemi, Mutfak ve Serviste Hijyen Sağlanması amacıyla HACCP Kritik Noktalar Analizi” konulu seminer düzenlenmiştir.

23 Mart 2002 POYD 10. Yıl kuruluş Etkinlikleri çerçevesinde; “ Otelcilik Sektöründe Dün, Bugün, Yarın” başlıklı sempozyumu düzenledik.

Aynı gün, Otelcilik Sektöründe 50.,40., 30. Yılını doldurmuş olan üyelerimize turizme hizmet ödülleri verdik.

12 – 14 Nisan 2002 tarihinde Ankara Hilton Otelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş bulunan " II. TURİZM ŞURA’sına" Yönetim Kurulumuzdan üç üyemiz ile katıldık. Üç ayrı komisyonda görev aldık.

20 Ocak 2003 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun düzenlediği İSTİHDAM FUARI’na ve “ Turizm Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panele katıldık.

03 Kasım 2003 AKTOB’ un Antalya'da düzenlediği “ Arazi Tahsis Yönetmeliği Taslağı “ ile ilgili komisyon toplantısına katıldık.

25 Kasım 200 Antalya'da AKTOB, KETAV işbirliği ile “ Turizm Sektöründe Outsourching ( Dış Kaynak Kullanımı) ” zirvesi düzenledik.

13 Aralık 2004 Antalya'da Grida City Oteli'nde İngiliz Moderatör Lexie Grriffiths’in konuşmacı olarak katıldığı Bilgi Tazeleme Semineri düzenledik.

02 Temmuz 2005 Reklâm ve Marka Uzmanı Prof. Dr. Ali Atıf BİR’ in konuşmacı olarak katıldığı “ TURİZM’DE MARKALAŞMA” konulu söyleşiyi düzenledik.

07 Aralık 2005 Antalya'daki aylık toplantımızda Ege CANSEN’ in konuşmacı olarak katıldığı “MAKRODAN MİKROYA TÜRK EKONOMİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ” söyleşiyi düzenlendik.

18 Nisan 2007 tarihinde Lara Antalya'da POYD' un misafiri olarak Sunay AKIN’ın yer aldığı söyleşiyi üyelerimiz ve davetlilerle birlikte izledik.

07 Ocak 2009 Antalya Belek'teki aylık toplantımıza katılan Dr. Murat SOYSALAN tarafından “ KURUMSAL KOÇLUK” konulu eğitim verildi.

2011 yılında "Eczacıbaşı Profesyonel Şirketi" ile Ana Sponsorluk sözleşmesini imzaladık. Bu şekilde Derneğimizin etkinlikleri otelcilik sektörüne malzeme sunan önemli bir şirket tarafından ilk kez karşılanmaya başlandı.

17 Şubat 2011 ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi' nin hazırladığı VOC – TEST PROJESİ proje ortağı olduk.

23 Şubat 2011 Akdeniz Üniversitesi ile “Turizm Sektörü ve Üniversite koordinasyonunu sağlayarak öğrenci ve mezunların sektöre adaptasyonunu hızlandırmak, kolaylaştırmak ve verimini pekiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladık.

27 Nisan 2011 Ünlü İş Adamı Bülent ECZACIBAŞI’nın katıldığı iş yaşamı ile ilgili söyleşi düzenledik.

28 Nisan 2011 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği’ nin ortaklaşa düzenlediği “ Türk Turizminde Yiyecek – İçecek Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele konuşmacı olarak katıldık.

28 Nisan 2011 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Yönetim Stajı uygulaması gerçekleştirildi.

28 Nisan 2011 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine proje yarışması düzenlendi.

24 Ekim 2011 BAGEV Bölgesel İstihdam Ofisi ile istihdam ve eğitimi geliştirme işbirliği protokolü imzaladık.

09 Aralık 2011 Antalya Belek'te Koç Grubu Onur Başkanı Rahmi KOÇ’ un katıldığı söyleşi düzenledik.

20 Aralık 2011 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında “ Antalya İli Turizm Endüstrisinin Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi” adlı projenin başvurusu yapıldı.

26 Mart 2011 tarihinde proje ile ilgili sözleşme imzalandı. ( 65.000.- TL. hibe aldık. )

12 Aralık 2012 Antalya Campiramit'te düzenlenmiş olan 6. GASTRONOMİ SEMPOZYUMU’na konuşmacı olarak katıldık.

13 Nisan 2012 POYD 20. YIL GALA GECESİ gerçekleştirildi.

09 Ekim 2012 Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerine proje yarışması düzenlendi.

19 Aralık 2013 ATSO MESEM tarafından yürütülen “Benim İşim Benim Geleceğim” projesinde, proje ortağı olarak yer aldık.

20 Mayıs 2013 Unilever Food Solutions Şirketi ile Ana Sponsorluk sözleşmesini yeniledik.

09 Ağustos – 29 Kasım 2013 Antalya VTV Televizyonunda haftada bir yayımlanan "LOBİ SOHBETLERİ" adı altındaki turizm ve otelcilik programını düzenledik.

18 Şubat 2014 Antalya VTV Televizyonunda haftada bir yayımlanan "LOBİ SOHBETLERİ" adı altındaki turizm ve otelcilik programını düzenledik.

18 Şubat 2014 Dağcı, AKUT /Araştırma ve Kurtarma Derneği Kurucusu ve Yazar, Nasuh MAHRUKİ'nin "Kendi Everestinize Tırmanın" konusunu anlattığı Geleneksel Aylık Yemekli Toplantımızı düzenledik.

26 – 27 Mart 2014 AB Türkiye Temsilciliği tarafından Antalya'da düzenlenmiş olan, “ Avrupa Birliği ve Türkiye’ de Turizm ve Teşvikler Çalıştayına katıldık.

15 Mayıs 2014 Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan maden faciası ile ilgili olarak Derneğimizin yardım kampanyası başlattık.

18 Eylül 2014 TUYUP ( Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi ) kapsamında “ Yeşil Yıldız Bilgilendirme Toplantısı” na katıldık.

01 – 05 Kasım 2014 tarihinde 53. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği Genel Kurulu’ na katıldık.

16 - 17 Şubat 2015 Sponsorumuz Unilever Food Solutions ile birlikte Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda “ KARİYER GÜNÜ” toplantısı düzenlendik.

18 Şubat 2015 Sponsorumuz Unilever Food Solutions'ın katkılarıyla ; Ediz HUN’ un konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimizi Akra Barut Hotel’ de düzenlendik.

09 Nisan 2015 Antalya Lara'daki Miracle Resort Hotel’ de BİX Kurumsal ile birlikte REKLAMASYON YÖNETİMİ konusunda eğitim düzenlendik.

28 Nisan 2015 Regnum Carya & Golf & Spa Resort Hotel Geleneksel Öğle Yemeğimiz Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ECZACIBAŞI’ nın katılımı ile düzenlendi. Yemeğimizde ayrıca Bülent ECZACIBAŞI’na ONUR ÜYELİĞİ belgesi takdim edildi.

30 Mayıs 2015 The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’ da POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu’ nun ilk toplantısı düzenlendi.

03 Haziran 2015 IC Green Palace Kundu Hotel’de Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte “ TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001” konulu eğitim semineri ve Geleneksel Öğle Yemeğimiz düzenlendi.

07 Ekim 2015 Dış İşleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’ nun katılarak “ G20 Zirvesi” ile ilgili bilgilerini paylaştığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Crystal Waterworld Hotel’ de düzenlendi.

15 Ekim 2015 BAKA’ nın “Antalya İli Gelişim ve Değişimi İçin Beyin Fırtınası” konulu çalıştayına katıldık.

05 Aralık 2015 İstanbul Hilton Kozyatağı’ nda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde geliştirilen "TUYUP: Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’nin Yeşil Yıldız Bileşeni kapsamında düzenlenen "Yeşil Yıldız Çalıştayı" na katıldık.

17 Şubat 2016 Sponsorumuz Unilever Food Solutions katkılarıyla Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT’ ın konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Regnum Carya Golf & Resort Spa Resort Hotel’ de düzenlendi.

22 – 24 Şubat 2016 Sponsorumuz Unilever Food Solutions ile birlikte 2015 yılında başlattığımız “ KARİYER GÜNÜ” toplantısını düzenlendik.

19 Mart 2016 Alanya (Ütopya Hotel)de düzenlenen Sağlık Turizmi Zirvesine katıldık.

30 Mayıs 2016 Türk Patent Enstitüsi’ne "POYD" Markasının Tescili için başvuruda bulunduk.

18 – 22 Şubat 2017 ANTALYA DESTİNASYON TANITIM PROJESİ 2017 FRANKFURT – HAMBURG – AMSTERDAM Antalya Büyükşehir Belediye Belediyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası , IC – Fraport Havalimanı / Antalya - TÜROFED, ANSET, POYD üst düzey yöneticilerinin katıldığı tanıtım projesi gerçekleştirildi.

Ulusal ve Uluslar arası Projelerimiz ;

17 Şubat 2011 ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nin hazırladığı VOC – TEST PROJESİ proje ortağı olduk.

20 Aralık 2011 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında “ Antalya İli Turizm Endüstrisinin Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi” adlı proje başvurusu yapıldı.

26 Mart 2011 proje ile ilgili sözleşme imzalandı. ( 65.000.- TL. hibe aldık. )

19 Aralık 2013 ATSO MESEM tarafından yürütülen “Benim İşim Benim Geleceğim” proje ortağı olarak yer aldık.

Kuruluşumuzdan itibaren Geleneksel İLKBAHAR ve SONBAHAR BALO’ su olarak üyelerimizin eşleriyle birlikte katıldığı, tüm turizm paydaşlarının davet edildiği Gala Yemeği organizasyonlarımızı , 2007 yılından itibaren SEZON GALASI, 2010 yılından günümüze kadar ise yayın organımız GM Turizm ve Otel Yönetim Dergisi ile birlikte QM (QUALITY MANAGEMENT) ÖDÜLLERİ’ nin de verildiği POYD SEZON GALASI adı altında düzenlemeye devam ediyoruz.

23 Mart 1992 yılında kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ; misyon, vizyon, değer, hedef ve amaçları doğrultusunda ülke turizm ve otelciliğine katkı sağlamaktadır.

20 Mayıs 2013 Unilever Food Solutions Şirketi  ile Ana Sponsorluk sözleşmesini yeniledik.  

09 Ağustos – 29 Kasım 2013 Antalya VTV Televizyonunda haftada bir yayımlanan "LOBİ SOHBETLERİ" adı altındaki turizm ve otelcilik  programını düzenledik. 

18 Şubat 2014 Dağcı, AKUT /Araştırma ve Kurtarma Derneği Kurucusu ve Yazar,  Nasuh MAHRUKİ'nin "Kendi Everestinize Tırmanın" konusunu anlattığı Geleneksel Aylık Yemekli Toplantımızı düzenledik. 

26 – 27 Mart 2014 AB Türkiye Temsilciliği tarafından Antalya'da düzenlenmiş olan, “ Avrupa Birliği ve Türkiye’ de Turizm ve Teşvikler Çalıştayına katıldık. 

15 Mayıs 2014 Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan maden faciası ile ilgili olarak Derneğimizin yardım kampanyası başlattık. 

18 Eylül 2014 TUYUP ( Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi ) kapsamında “ Yeşil Yıldız Bilgilendirme Toplantısı” na katıldık. 

01 – 05 Kasım 2014 tarihinde  53. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği Genel Kurulu’ na katıldık. 

16  - 17 Şubat  2015 Sponsorumuz Unilever Food Solutions ile birlikte Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda “ KARİYER GÜNÜ” toplantısı düzenlendik. 

18 Şubat 2015 Sponsorumuz Unilever Food Solutions'ın katkılarıyla ;  Ediz HUN’ un konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimizi Akra Barut Hotel’ de düzenlendik.

09 Nisan 2015 Antalya Lara'daki Miracle Resort Hotel’ de BİX Kurumsal ile birlikte REKLAMASYON YÖNETİMİ konusunda eğitim düzenlendi.

28 Nisan 2015 Regnum Carya & Golf & Spa Resort Hotel  Geleneksel Öğle Yemeğimiz  Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ECZACIBAŞI’ nın katılımı ile düzenlendi. Yemeğimizde ayrıca Bülent ECZACIBAŞI’na ONUR ÜYELİĞİ belgesi takdim edildi.

30 Mayıs 2015 The Green Park Pendik Hotel &  Convention Center’ da POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu’ nun ilk toplantısı düzenlendi. 

03 Haziran 2015 IC Green Palace Kundu Hotel’de Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte “ TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001” konulu eğitim semineri  ve Geleneksel Öğle Yemeğimiz düzenlendi. 

07 Ekim 2015 Dış İşleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’ nun katılarak “ G20 Zirvesi” ile ilgili bilgilerini paylaştığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Crystal Waterworld Hotel’ de düzenlendi.

15 Ekim 2015 BAKA’ nın “Antalya İli Gelişim ve Değişimi İçin Beyin Fırtınası” konulu  çalıştayına katıldık.

05 Aralık 2015 İstanbul Hilton Kozyatağı’ nda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde geliştirilen "TUYUP: Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’nin Yeşil Yıldız Bileşeni kapsamında düzenlenen  "Yeşil Yıldız Çalıştayı" na katıldık.

17 Şubat 2016 Sponsorumuz Unilever Food Solutions katkılarıyla Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT’ ın konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Regnum Carya Golf & Resort Spa Resort Hotel’ de düzenlendi. 

22 – 24 Şubat  2016 Sponsorumuz Unilever Food Solutions ile birlikte 2015 yılında başlattığımız “ KARİYER GÜNÜ” toplantısını düzenlendik. 

19 Mart 2016 Alanya (Ütopya Hotel)de düzenlenen Sağlık Turizmi Zirvesine katıldık.

30 Mayıs 2016 Türk Patent Enstitüsi’ne "POYD" Markasının Tescili için başvuruda bulunduk.

18 – 22 Şubat 2017 ANTALYA DESTİNASYON TANITIM PROJESİ 2017  FRANKFURT – HAMBURG – AMSTERDAM Antalya Büyükşehir Belediye Belediyesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası , IC – Fraport Havalimanı / Antalya  -  TÜROFED, ANSET, POYD üst düzey yöneticilerinin katıldığı tanıtım projesi gerçekleştirildi.  

08 Mart 2017 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 28 Maddesi  ve Dernekler Yönetmeliği’ nin  53 maddesi gereği  “ TÜRKİYE”  kelimesinin Derneğimizin isminde yer alması ve Derneğimizin isminin 
( TÜRKİYE PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ ) olarak belirlenmesi için İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ na başvuruda bulunduk.

16 Mart 2017 Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, İNKAY: İnsan kaynakları Yöneticileri Derneği, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı işbirliği protokolü imzalandı.

22 Mart 2017 Sponsorumuz Unilever Food Solutions işbirliği ile ;  Bloomberg HT Radyo Genel Yayın Yönetmeni Açıl SEZEN konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz  Maxx Royal Belek Golf & Resort Hotel’ de düzenlendi. 

03 Nisan 2017 Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde, düzenlenen ACE of M.I.C.E. Awards Ödül Töreni’ ne Jüri Üyesi olarak  katıldık.

06 Nisan 2017 Unilever Food Solutions “Güvenilir Eller” Gıda Güvenliği Online Eğitim projesine destek verdik. 

10 Mayıs 2017 İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile POYD İstanbul arasında işbirliği protokolü imzalandı. 

24 Mayıs 2017 Ana sponsorumuz Eczazıbaşı Profesyonel’ in katkılarıyla, Güvenlik Danışmanı, Gazeteci – Yazar Sayın Mete YARAR’ ın konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Baia Lara Hotel’ de düzenlendi. 

07 Haziran 2017 POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu tarafından Naz City Hotel İSTANBUL’ da  DUAYENLER BULUŞMASI düzenlendi.  

04 Ekim 2017 Sponsorumuz Ereng.event’ in katkılarıyla, Ressam ve Heykeltraş Argun Okumuşoğlu’ nun konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz IC Green Palace Hotel’ de düzenlendi.

18 Ekim 2017 İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu İstanbul Kültür Üniversitesi ile protokol imzalandı.

1 – 3 Kasım 2017 3. Turizm Şurası “ Konaklama Sektörü” komisyonunda Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Etem Hakan DURAN katıldı.

10 Kasım 2017 Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine Psikolog Kutay ÜRKMEN' in katılımıyla " Etkin İletişim Teknikleri ve İletişimde Gülümsemenin Gücü "  konulu söyleşi düzenlendi. 

07 Aralık 2017 Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ nda POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Muhammet CÜNTAY, Serkan GüMRÜKÇÜ, Kaan ERBAŞAR’ ın katıldığı panel düzenlendi. 

07 Aralık 2017 Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Muhammet CÜNTAY, Serkan GÜMRÜKÇÜ, Kaan ERBAŞAR’ ın katıldığı “ Turizmde Dijitalleşme ve Otellerde Yönetim Organizasyon” konulu panel düzenlendi. 

8-9 Ocak 2018 JW Marriott Hotel, Ankara’ da düzenlenen T.C. Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU Toplantısına katıldık.

12 Şubat 2018 İletişim Sponsorumuz olarak Graphıx Ajansla sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

08 Mart 2018 Fazla Gıda A.Ş. ile işbirliği prokolü imzalandı.

01 Nisan 2018 Paşabahçe ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı. 

13 Eylül 2018 Ana sponsorumuz Eczazıbaşı Profesyonel’ in katkılarıyla, Mahfi EĞİLMEZ’ in konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Aska Lara Hotel’ de düzenlendi.

26 Eylül 2018 Ankara’  daki Güney Afrika Büyükelçiliği’ nin Club Arma Restaurant’ ta düzenlediği davete katıldık.

09 Ekim 2018 Sponsorumuz Paşabahçe’ nin katkılarıyla, Nude Marka Danışmanı Yair Haidu’ nun konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Calista Luxury Resort  Hotel’ de düzenlendi.

10 Ekim 2018 Ankara Poınt Hotel’ de düzenlenen “ Sıfır Gıda Atığı Düşünce Liderleri Ağı”  konulu panele katıldık. 

11 Ekim 2018 Antalya 4.0 Turizm Çalıştayı’ na Etem Hakan DURAN katıldı. 

25 Ekim 2018 Ic Santai Family Resort  Hotel’ de düzenlenen Çocuk Dostu Turizm Eğitimi’ ne Funda ÇELİK katıldı.  

01 Kasım 2018 ATSO Geleneksel Ödül Töreni’ ne Etem Hakan Duran katıldı.  

14 Kasım 2018 Buket Yıkama Tic. A.Ş.’ nin konuk olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Akra Barut Hotel’ de düzenlendi. 90 Kişi katıldı. 

16 Kasım 2018 POYD İstanbul Bölgesel Yürütme Kurulu olarak YAPEX Fuarında “ Tarihi Kentlerde Destinasyon Yönetimi, Pazarlaması ve Yatırım Potasiyeli” konulu panel düzenlendi. 

13 Şubat 2019 Geleneksel Öğle Yemeğimiz Delphin Imperial Hotel’ de düzenlendi.

19 Mart  2019 Sponsorumuz Flexi Group’ un katkılarıyla, İdil TÜRKMENOĞLU’ nun konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Miracle Resort Hotel’ de düzenlendi.

09 Nisan 2019 Sponsorumuz Ereng.Event’ in katkılarıyla, Cem KINAY’ ın konuşmacı olarak Geleneksel Öğle Yemeğimiz Kemer Barut  Hotel’ de düzenlendi.

22 Nisan 2019 Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Güney Florida Universitesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği katkılarıyla Türkiye turizminde önemli bir yer tutan "Her Şey Dahil Sistemi" hakkında düzenlenen  çalıştaya konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Ülkay ATMACA katıldı. 

02 Mayıs  2019 Hüseyin Çağlar İNCE’ nin konuşmacı olarak katıldığı Geleneksel Öğle Yemeğimiz Letoonia Golf Resort Hotel’ de düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Vitra ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı. 

03 Temmuz 2019 Geleneksel Öğle Yemeğimiz Kamelya Collection Hotel’ de düzenlendi.

 

Ulusal ve Uluslar arası Projelerimiz ;

17 Şubat 2011 ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nin hazırladığı  VOC – TEST PROJESİ proje ortağı olduk.

20Aralık 2011 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında “ Antalya İli Turizm Endüstrisinin Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi” adlı proje başvurusu yapıldı.

26 Mart 2011 proje ile ilgili sözleşme imzalandı. ( 65.000.- TL. hibe aldık. ) 

19 Aralık  2013 ATSO MESEM tarafından yürütülen “Benim İşim Benim Geleceğim” proje ortağı olarak yer aldık.

“SivilAnT – Antalya Sivil Platformu / Türkiye” Projesi nde Proje Ortağı olarak yer aldık. 

( Proje Uygulama Tarihi 15 Ekim 2018 – 14 Ekim 2020 ) 

Misyonu :

Otelcilik sektöründe, profesyonellik olgusunu ve kendisini her gün bir önceki güne göre geliştiren, ekibini eğiten, yetiştiren, kuvvetli insanlarla çalışmaktan korkmayan yönetici olmak ve üyelerimiz arasındaki mesleki yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmak; sektörün ve yöneticinin sorunlarına uygun ortak çözümler aramak; "Yönetici' nin" sektördeki gerçek rolünü ve değerini bulmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz :

• Özgün otelcilik ve turizm araştırmaları ile ülkemizin bilgi üretimine katkıda bulunmak,
• Üyelerimizin ve sektörümüzün her fırsatta mesleki bilgi ve destek alabileceği bir kuruluş olmak,
• Toplum üzerindeki etkide kendi alanımızda Türkiye''de en iyi olmak

Değerlerimiz :

• Üyelerimiz için katma değer yaratmak, beklentilerine karşılık verecek düzenlemeleri yapmak ve hayata geçirmektir.
• Her düzeyde bilgiyi paylaşarak ülkemiz otelcilik ve turizm sektörünün gelişimine etkin olarak katkıda bulunmaktır.
• Sürekli gelişme için bilgiye, her düzeyde mesleki eğitime önem ve öncelik vermektir.
• İlgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi sürekli kılmak.

Hedeflerimiz :

• POYD' nin ülke düzeyindeki üye sayısını arttırmak,
• Özellikle genç yönetici ve yönetici adaylarını derneğimize kazandırarak, ülke turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kuşak yaratmak.
• Tüm üyelerimizin mesleki bilgilendirilmesini sağlayacak etkin eğitim programları düzenleyerek, kişisel gelişimlerine destek olmak.
• Öncelikle Antalya Bölgesi''nin sonra da diğer turizm bölgelerinin turizme ilişkin envanterini çıkarmak bunların sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak.
• Ulusal ve uluslararası projeler üreterek ve organizasyonlar yaparak, ülke turizm ve otelciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.
• Yıllardır bir türlü çıkarılamayan Türkiye Otelciler Birliği Yasasının bir an önce çıkarılabilmesi için gereken çabanın gösterilmesi ve bugüne kadar yasaya destek veren diğer sivil toplum örgütlerine destek verilmesi