Yöneticilik bir sanattır.

<p>Kişiliği, yaşam tarzı, eğitimi ve &ouml;rnek davranışlarıyla; bir grubu veya bir topluluğu y&ouml;nlendiren, g&ouml;revini yerine getirirken; verilen imkanlar doğrultusunda; i&ccedil;inde bulunduğu topluluğun t&uuml;m bireylerinin &ccedil;ıkarlarını g&ouml;zetip hedefleyen; aldığı, alacağı kararlara sahip &ccedil;ıkarak, gerektiğinde hesap verme cesaretini g&ouml;steren kişi ve/veya kişilere; &quot;<strong>Y&ouml;netici</strong>&quot; denir.<br /> <br /> Bu tanım, değişik ama&ccedil;lara y&ouml;nelik &uuml;retim yapan işletmelerde hali hazırda y&ouml;neticilik g&ouml;revini &uuml;stlenen; 1000 ayrı y&ouml;neticiye y&ouml;neltilen; &ldquo;<strong>iyi bir y&ouml;netici nasıl olmalıdır?&quot;</strong>; sorusuna verilen yanıtlar doğrultusunda; oluşmuştur.<br /> <br /> Yatırıma y&ouml;nelik işletmelerde olsun, t&uuml;ketime y&ouml;nelik &uuml;retim yapan işletmelerde, hizmet &uuml;reten sekt&ouml;rlerde olsun; y&ouml;netim kadrosunda yer alan idarecilerin idealleri genelde benzer ama&ccedil;ları i&ccedil;erir. Bu ideal; işletmenin en y&uuml;ksek verimliliğine ulaşması ve benzerleri arasında en tercih edilen işletme olması; temel hedeftir.<br /> <br /> Y&ouml;neticilik g&ouml;revini yerine getirirken; her y&ouml;neticinin i&ccedil;inde bulunduğu ortam ve imkan aynı olmayabilir. &Ccedil;eşitli kaynaklarda, y&ouml;neticilik vasıflarına sahip olan her bireyin, teşvik edildiği takdirde, t&uuml;m y&ouml;netim kademelerinde başarılı olabileceği, kanıtlanmıştır.<br /> <br /> Y&ouml;neticiliğin genel ve evrensel anlamda tanımını yaptıktan sonra; şimdi sıra&nbsp;<strong>&ldquo;insanın, insana hizmet ettiği&rdquo;</strong>&nbsp;Otelcilik ve Gastronomi İşletmelerindeki Y&ouml;neticiliğin tarifini detaylı bir şekilde irdelemek, tanımlamak ve hak ettiği zemine oturtmak istiyorum.<br /> <br /> &Ouml;yle bir Y&ouml;neticilik tarzı ki; konu ile ilgili yeterli eğitim almış ve/veya konu ile ilgili yeterli eğitim almamış &ccedil;alışanlarıyla, hizmet almak maksadı ile her t&uuml;r sosyal kesimden gelen ve tesislerimizde kendilerine bedeli karşılığında hizmet ettiren, misafir/m&uuml;şterilerin<br /> <br /> <br /> Teşrif ettiği bir sekt&ouml;r&uuml;n Y&ouml;neticiliği. &Ouml;yle bir y&ouml;netim tarzı ki; hizmet verilirken misafirin/m&uuml;şteri&#39;nin &ldquo;her zaman Kral olduğu&quot; veya &ldquo;M&uuml;şteri Velinimetimizdir!&rdquo; s&ouml;yleminin egemen olduğu, misafirin her daim &ouml;ncelikler sıralamasının en başında olduğu, bir Y&ouml;neticilik tarzı. Zaman fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n &ccedil;alışanlar a&ccedil;ısından hi&ccedil; &ouml;nem arz etmediği, bir g&uuml;n&uuml;n 24 saat sınırını s&uuml;rekli aştığı, y&ouml;neticinin &ouml;zel yaşamının daima &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; planda olduğu, otellerde ve ağırlama sekt&ouml;r&uuml;nde g&ouml;rev yapan t&uuml;m &ccedil;alışanlarımızın &ouml;zel / iş yaşamlarının; &ccedil;alıştıkları işletmenin imaj ve prestij ile uyum i&ccedil;erisinde olup olmadığına dikkat edilen bir y&ouml;neticilik tarzı. &Ccedil;alışanların, iş, &ouml;zel yaşamlarının d&uuml;zg&uuml;n ve disiplin i&ccedil;erisinde olup olmadığına bakılarak ve takibi yapılarak, m&uuml;esseselerin y&ouml;netimine getirilip getirilemeyeceğine karar verilen bir sekt&ouml;r&uuml;n y&ouml;neticiliği.<br /> <br /> Aynı zamanda işletmelerimizde konuk olarak ağırladığımız misafirlerin kişisel &ouml;zelliklerinin; olumlu veya olumsuz y&ouml;nlerinin bilinmesinin son derece &ouml;nem arz ettiği ve gerekli olduğu; bir sekt&ouml;r&uuml;n y&ouml;neticiliği.<br /> <br /> Kısaca; acı ve tatlı anılara, d&uuml;nyadaki yeni teknolojilere, k&uuml;lt&uuml;r ve sanat faaliyetlerine, bulunduğumuz y&ouml;re, &uuml;lke ve d&uuml;nyamıza y&ouml;n veren &ouml;nemli siyasi, bilimsel toplantılara sahne olan, sahne kapandıktan sonra, sahne hasılatı doğrultusunda değerinin arttığı veya eksildiği, karlılığın sonucuna g&ouml;re y&ouml;neticilerin değerlendirildiği bir y&ouml;netim tarzından s&ouml;z etmek istiyorum.<br /> <br /> Bu tarzdaki bir y&ouml;neticiliğin elbette kolay olmayacağı bilinen bir ger&ccedil;ektir. Ancak sayılan t&uuml;m bu zorluklara rağmen Otel Y&ouml;neticiliğini bir yaşam tarzı sayan; hi&ccedil; bitmek t&uuml;kenmek bilmeyen bir enerjiyle işine sımsıkı sarılan Otel Y&ouml;neticisinde bulunması gereken karakteristik &ouml;zellikler nelerdir?<br /> <br /> Y&ouml;neticilerimiz&nbsp;<strong>kişisel nitelik</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>kişisel kaliteye</strong>&nbsp;&ouml;nem veriyorlar mı?<br /> <br /> T&uuml;m bu soruların cevabını aşağıda birlikte inceleyelim:<br /> <br /> Bu soruları kendimize ve sekt&ouml;rde yeni g&ouml;reve başlayan gen&ccedil; y&ouml;netici adaylarına y&ouml;neltelim. Gerekiyorsa kendi kendimizi tenkit edelim. Kadrolarımızda g&ouml;rev &uuml;stlenen gen&ccedil; ve dinamik; Y&ouml;netici adayı arkadaşlarımızın; uzun vadede g&ouml;rev ve sorumluluklarını iyi algılamalarına, yardımcı olalım. Oto kontrol mekanizmasını harekete ge&ccedil;irelim.<br /> <br /> <br /> <strong>1. Yeterli mesleki bilgilere sahip misiniz?</strong><br /> <br /> Dış kaynaklı bir araştırmada, değişik kademelerde &uuml;st d&uuml;zey y&ouml;neticilik yapan 10.000 ayrı profesyonel y&ouml;netici ile karşılıklı yapılan g&ouml;r&uuml;şmelerde, y&ouml;neticilik vasıflarına sahip bir y&ouml;neticinin mesleki bilgilere sahip olmasının yanı sıra (hatta bundan &ccedil;ok daha fazla, fiziki dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;, sosyal ilişkilerdeki g&uuml;c&uuml;, makamını temsil etme yeteneği) &ouml;n planda tutulmuştur. Fiziki dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m ve temsil yeteneğine &ouml;nem verenlerin oranı (%51), mesleki bilgilere değer verenlere oranla (%49) &uuml;st&uuml;nl&uuml;k sağlamıştır.<br /> <br /> Bu sonu&ccedil;tan yola &ccedil;ıkarak genel bir değerlendirme yapıldığında mesleki ehliyetin ve meslekteki inceliklerin orta kademe y&ouml;neticiler i&ccedil;in &ccedil;ok daha fazla &ouml;nem taşıdığı s&ouml;ylenebilir.<br /> <br /> Y&ouml;netim kadrosundaki pozisyonunuz ve ağırlığınız; dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml;z ve temsil yeteneğiniz/beceriniz ne kadar başarılı ise, hiyerarşik sıralamadaki yeriniz de o denli &ouml;nem kazanacaktır. &ldquo;Ye k&uuml;rk&uuml;m ye misali&rdquo;. Mutlaka mesleki bilgiler de &ouml;nemlidir, zira mesleki bilgilerin &ouml;ncelikli &ouml;neminin olduğu ve her y&ouml;neticinin kendini kanıtlaması gerektiği pozisyonlar da olacaktır. Diğer taraftan her y&ouml;neticinin kendini, gelişen yeni teknolojiler ışığında geliştirmesi ve eğitime a&ccedil;ık, hırslı olması; tercihlerin en başındadır. Hedeflediği pozisyona gelmek<br /> <br /> isteyen veya bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek isteyen her y&ouml;neticinin; doğal olarak eğitime ve eğitilmeye a&ccedil;ık kişiliğe sahip olması gerekliliği; her zaman bilinen bir ger&ccedil;ektir.<br /> <br /> <br /> <strong>2. &Ccedil;alışanlarınızı s&uuml;rekli motive edebiliyor musunuz?</strong><br /> <br /> &Ccedil;alışanlarınızın işlerinde heyecan duymalarını sağlıyor musunuz?<br /> işletmelerimizde &quot;<strong>motivasyon</strong>&quot; deyimini sık&ccedil;a duyarız. Ancak &quot;<strong>manip&uuml;lasyon</strong>&quot;(muamele) ile &ccedil;oğu kez karıştırırız.<br /> <em><strong>Manip&uuml;lasyon:</strong></em>&nbsp;&Ccedil;alışanların, işletmenin ve y&ouml;netimin &ccedil;ıkarları doğrultusunda y&ouml;nlendirilmeleri, anlamına gelmektedir;<br /> <em><strong>Motivasyon:</strong></em>&nbsp;&Ccedil;alışanların, işletmenin ve y&ouml;netimin menfaatleri ile;&nbsp;<strong>&ouml;zellikle</strong>&nbsp;kendi menfaatleri doğrultusunda; y&ouml;nlendirilmesi anlamındadır.<br /> <br /> Y&ouml;neticilerin, işletme b&uuml;nyesinde bir uygulamaya teşebb&uuml;s etmeden &ouml;nce,&nbsp;<strong>motive</strong>&nbsp;edilmeleri adına; bu &uuml;&ccedil;l&uuml; diyalogu (İşletme-Y&ouml;netim-&Ccedil;alışanlar); g&uuml;&ccedil;l&uuml; kılınmasına azami dikkat g&ouml;stermeleri gerekir. Bir biri ile uyum i&ccedil;erisinde olmaları &ouml;nem taşımaktadır. Aksi takdirde &ccedil;alışanlar; kendilerine&nbsp;<em><strong>motive</strong></em>&nbsp;mi yoksa&nbsp;<strong>manip&uuml;le</strong><em><strong>(muamele</strong></em>) mi edildiği hususunda teredd&uuml;t i&ccedil;erisinde kalacaklardır. Bu durumda &ccedil;alışanların işletmeye bağlılıkları, belli bir zaman dilimi i&ccedil;erisinde azalır. &Uuml;&ccedil;genin bir ayağının eksik ya da aksak kalması; y&ouml;neticinin iyi niyetle; işletme yararına uygulamaya koyduğu eylemlerin sonu&ccedil;suz kalmasına yol a&ccedil;acaktır. Bu durumda uygulama hedefine ulaşamadan rafa kaldırılacaktır.<br /> <br /> Bu nedenle :<br /> Kendinizi ve davranışlarınızı ger&ccedil;ek anlamda tenkit edin, ne kadar sıklıkta &ccedil;alışanlarınızı motive ettiğinizi g&ouml;zden ge&ccedil;irin.<br /> &Ccedil;alışanlarınızı&nbsp;son zamanlarda işletmenin ve/veya işyeri y&ouml;netiminin yararı doğrultusunda; hi&ccedil; kazandığınız oldu mu? &Ccedil;alışanınızı işletmeye ve/veya işyeri y&ouml;netime kazandırırken; zaman y&ouml;netimine ve zaman kavramına dikkat ettiniz mi?<br /> Bu t&uuml;r davranışlarınızı &ouml;zel yaşamınızda da l&uuml;tfen uygulayın.&nbsp;<strong>Manip&uuml;lasyon</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>Motivasyon</strong>&nbsp;&ouml;zel yaşamınızda da terazide tutulması gereken bir unsurdur.<br /> <br /> <br /> <strong>3. Takdir edebiliyor musunuz?</strong><br /> <br /> &Ccedil;alışanın; kendini yaptığı işin aynası olarak g&ouml;rmesi &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Bu y&uuml;zden iyi yapılan her işin sonunda (zaman ge&ccedil;irmeksizin) &ccedil;alışanlarınızı; ger&ccedil;ek anlamda takdir etmelisiniz. Bir&ccedil;ok y&ouml;neticimiz takdir etmekten &ccedil;ekinir ve &quot;elimi verirsem kolumu da ister&rdquo; veya &ldquo;şımartmaya ne gerek var&rdquo; mantığı ile hareket ederler.<br /> Kaldı ki dozajı iyi ayarlanmış takdir; her &ccedil;alışanın ve her y&ouml;neticinin hoşuna gider. &Ccedil;alışanlarınızı sık, sık takdir ediniz; ancak uygularken ger&ccedil;ek&ccedil;i ve yerinde olmasına dikkat ediniz Her defasında değişik s&ouml;zc&uuml;kler kullanınız. HARZBURGER MODELİ&#39; nde ş&ouml;yle denilmektedir:&nbsp;<strong>&quot;S&ouml;z&uuml; edilmeyen takdir, verilmeyen ikramiyedir.&quot;</strong><br /> <br /> <br /> <strong>4. Tertipli tenkit edebiliyor musunuz?</strong><br /> <br /> Herkes tenkit eder, ancak &ccedil;ok azımız yerinde ve etkili tenkit edebilmekteyiz. Tenkit konuşmaları sık&ccedil;a, &ldquo;tenkit ve takdir ifadeleri&rdquo; ile karıştırılır. Bu nedenle tenkit edilen kişi, bu t&uuml;r konuşmaların sonunda abandone olur; kendine &ldquo;ben tenkit mi yoksa takdir mi edildim&rdquo; sorusunu sorar. Tenkit ve takdir konuşmaları kesinlikle birbirinden ayrı tutulmalıdır.<br /> Tenkit g&ouml;r&uuml;şmelerinde aşağıdaki beş sıralamaya dikkat etmeliyiz:<br /> <br /> - Selamlama ve bakış şekli (olumlu bir hitap tarzı ile),<br /> - Meselenin i&ccedil;eriğini vurgulamak ve karşı tarafa s&ouml;z hakkı vermek,<br /> - Konu hakkındaki olumlu ve olumsuz d&uuml;ş&uuml;ncelerin a&ccedil;ık&ccedil;a belirtilmesi,<br /> - &Ccedil;alışanların hatalarını telafi etmeleri beklenmeli, aksi durumda sonu&ccedil;larına katlanmaları gerektiği uyarısında bulunulmalıdır.<br /> - Olumlu ve yapıcı dileklerle vedalaşmak.<br /> <br /> Tenkit konuşmalarını sevk ve idare aracı olarak benimseyin ve uygulamada kurallara dikkat edin. Tenkit konuşmaları anı, &ccedil;alışanlarımızın işletme i&ccedil;in ne denli &ouml;nemli oldukları mesajının verildiği an&rsquo;lar olduğu kadar, her &ccedil;alışana; işletme b&uuml;nyesinde kendilerine ne kadar &ccedil;ok değer verdiğimizi vurguladığımız anlar olduğunu, unutmamalıyız.<br /> <br /> <br /> <strong>5. &Ccedil;alışanlara &ouml;rnek oluyor musunuz?&nbsp;</strong><br /> <br /> Bir&ccedil;ok y&ouml;netici; &ccedil;alışan elemanlarının kendi amirlerinin davranışlarını &ouml;z&uuml;mseyerek, taklit ettiklerini fark etmezler. Y&ouml;netici; kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, kendisinin de diğer &ccedil;alışanlara aynı nezaket i&ccedil;erisinde davranması gerektiği mantığıyla hareket etmelidir. Bu davranış t&uuml;r&uuml;, her y&ouml;netici i&ccedil;in, doğru yolda ilerlediğinin, g&ouml;stergesidir. &Ccedil;alışanlar ilk etapta amirinin hal, hareket ve davranışlarını izler ve algılar, ancak takip eden zaman diliminde; mesleki bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak ve edinmek isterler. Bu nedenle y&ouml;neticiler, &ccedil;alışanları i&ccedil;in &ccedil;ok iyi bir &ouml;rnektirler. Bunu yaparken m&uuml;kemmelliği ve şahsi disiplini &ouml;n planda tutmaları gerekir. &Ccedil;alışanlarınızın sizden ne t&uuml;r &ouml;rnek davranışlar beklediğini, hangi davranışlarınızın onlarda olumlu izler bıraktığını, ne t&uuml;r bir &ccedil;alışma azmi yarattığını/yaratacağını mutlaka tespit etmeye &ccedil;alışınız.<br /> <br /> <br /> <strong>6. Kendinizi s&uuml;rekli geliştiriniz, yeniliklere a&ccedil;ık olunuz.&nbsp;</strong><br /> <br /> Bir&ccedil;ok y&ouml;netici; kendisini yenilemeyi ve geliştirmeyi; gurur ve onur meselesi haline getirir. Vakit bulamadığını, bu y&uuml;zden yeniliklere ayak uyduramadığı hususunda yanılgı i&ccedil;erisine girer. Her y&ouml;neticinin maalesef; bazı &ouml;ncelikler listesi vardır. Bu &ouml;ncelikler sıralamasında ise; kendini geliştirme ve yeniliklere a&ccedil;ık olma isteği; daima son sıradadır. Su gibi ge&ccedil;en iş yaşamı yılları s&uuml;resince, işletmeyi ve &ccedil;alışanlarını en iyi şekilde y&ouml;nettiğine inanır. Bu d&uuml;ş&uuml;nce tarzı i&ccedil;erisinde olan bir y&ouml;neticiye; kim bir şeyler &ouml;ğretebilir ki?<br /> <br /> <strong>Bu nedenle; hem &ccedil;alışanlarınızı; hem de kendinizi geliştirmek adına; yeniliklere a&ccedil;ık olun ve kendinize yatırım yapın.</strong><br /> <br /> &Ccedil;&uuml;nk&uuml;:&nbsp;<strong>Tasavvur (hayal etmek) tecr&uuml;beye giden yoldur.</strong><br /> Kişisel olgunluk ve beşeri ilişkiler konusunda geliştirme kurslarına katılarak kendinizi geliştirin, ilgili eğitim kurumlarının verdiği kurslarda kendinizi yeniden keşfedin. G&ouml;receksiniz; sizi heyecanlandıracak, sizi d&uuml;ş&uuml;nceye sevk edecek, hafızanızıtazeleyecek bir&ccedil;ok fikir ve &ouml;nerilerle karşılaşacaksınız. Yeni fikirler ve &ouml;neriler eşliğinde; şahsınızla ilgili aradığınız bir&ccedil;ok soruya ve size g&ouml;re tabu olan bir &ccedil;ok yaşam tarzına/sorulara; yanıt bulmuş olacaksınız.<br /> <br /> <br /> <strong>7. Y&uuml;z&uuml;n&uuml;zden g&uuml;ven fışkırsın.</strong><br /> Bazı y&ouml;neticilerimiz zaman zaman tutuk ve kendinden emin olmayan bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; i&ccedil;erisinde olurlar. Bu durum; birlikte &ccedil;alıştığınız bireylerle girdiğiniz ikili g&ouml;r&uuml;şmelerde; bir gruba veya topluluğa hitap ettiğiniz esnada; veya işletmeniz ile ilgisi olan/olmayan kişilerle y&uuml;z y&uuml;ze g&ouml;r&uuml;şmelerinizde ortaya &ccedil;ıkabilir. İşletmenizi temsil yeteneğiniz beklentilerin altında ise eğer, g&ouml;r&uuml;nt&uuml; itibarı ile savruk, dağınık bir tarzınız varsa şayet; karşı tarafa g&uuml;ven vermeyen bir şekil bozukluğu&nbsp;i&ccedil;erisindeyseniz, &ccedil;alışanlarınız bu durumu fark eder ve sizi &ouml;rnek bir y&ouml;netici olarak algılamakta zorlanabilir. Bu durumda &ccedil;alışanlarınız &uuml;zerindeki inanılırlığınız da azalabilir. Bu nedenle kendinize &ouml;z eleştiri yapın, kendinizi sorgulayın.<br /> Hızlı konuşma ve/veya net olmayan telaffuz şekli de karşı tarafa g&uuml;ven vermez. Bu nedenle; mesleki uzmanlık gerektiren y&ouml;netim ve uygulamalarda y&uuml;z&uuml;n&uuml;zden g&uuml;ven fışkırsın, konuya hakim olduğunuzu a&ccedil;ık ve net olarak anlatın ve uygulayın.<br /> <strong>&Ccedil;alışanlarınızla olan diyaloglarınızda; aşağıdaki d&ouml;rt farklı sıralamayı anahtar ve değişmez kural olarak g&ouml;rmelisiniz:&nbsp;</strong><br /> * &Ccedil;alışanınızla m&uuml;mk&uuml;n olabildiğince g&ouml;z g&ouml;ze geliniz;<br /> *A&ccedil;ık, net ve anlaşılır bir telaffuz şekli ile, aynı zamanda g&uuml;r bir ses tonu ile konuşun.<br /> *El ve kol hareketleri &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olmalı, el, kol hareketi bel hizasından yukarıya doğru taşmamalı veya t&uuml;m bu işaret dili karşı tarafı rencide edecek tarzda olmamalı, bir ahenk ve uyum i&ccedil;erisinde olmalıdır.<br /> *O anki ortama uygun, candan,-olumlu bir mimik sergilenmeli,<br /> <strong>Aşağıdaki kurallar &ccedil;alışanlarınızla ger&ccedil;ekleştirdiğiniz konuşma ve m&uuml;zakereler i&ccedil;in ge&ccedil;erlidir:</strong><br /> *Konuşmanın başında ve sonunda s&ouml;yleyeceklerinizi ezbere biliniz ki; karşınızdaki &ccedil;alışanınızı ikna edebilesiniz.<br /> *Konuşma yapacağınız yer ve mekanı doğru se&ccedil;iniz.<br /> *Daima dik ve doğru durun.<br /> <br /> İyi bir konuşma yapabilmeniz i&ccedil;in yukarıdaki kurallara uygun hareket edin, kendinize olan g&uuml;veninizin eseri olarak; kendinizden g&uuml;&ccedil; alarak; konuşmanızı tartın; &ccedil;alışanınızla aranızda sempati kurmaya &ccedil;alışın.<br /> <br /> <br /> <strong>8. Ekip ruhunuzu geliştiriniz.</strong><br /> <br /> G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde halen her şeyi en iyi bilen, en iyi uygulayan, en iyi karaları veren, ancak neticede &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k hatalar yapan, y&uuml;zlerce y&ouml;netici mevcuttur.<br /> <br /> 21. y&uuml;z yıla gelinen g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &ldquo;ben her şeyin en iyisini bilirim&rdquo; saplantısı tehlikeli bir davranış bi&ccedil;imidir ve son derece tehlikelidir. Profesyonel y&ouml;neticilik anlayışı ile bağdaşmaz. Bu davranış bi&ccedil;imi birlikte &ccedil;alıştığımız ekip bireyleri ile aranızda daima muhalefet yaratır. Bu nedenle:<br /> <br /> &quot;Birlikten kuvvet doğar &quot; felsefesini &ouml;n plana &ccedil;ıkarınız ve dayanışma i&ccedil;erisinde, paylaşımcı bir y&ouml;netim tarzını benimseyiniz. G&ouml;rev ve sorumluluklarınızı; m&uuml;mk&uuml;n olduğunca; kısmen, hazmederek, kontroll&uuml; bir bi&ccedil;imde; astlarınıza devrediniz, yapılacak işleri delege ediniz.<br /> <br /> İdrak ettiğimiz iş yaşamında, rekabet g&uuml;c&uuml;m&uuml;z ve rekabet ortamında başarıya ulaşmamız, &uuml;rettiğimiz &uuml;r&uuml;n&uuml;n ve/veya verilen hizmetin kalitesinden ziyade: işletme olarak uzun vadede yetiştirdiğimiz ve sorumluluklarımızı devredeceğimiz; gen&ccedil;, dinamik y&ouml;netici adaylarının kalitesinde gizli olacaktır. &Ouml;nemli olan, orta kademe y&ouml;neticilerimize fırsat tanınarak, g&ouml;rev vermektir. Astlarınızı desteklediğiniz ve onların g&ouml;revleri esnasında hata yapmalarına fırsat verildiği m&uuml;ddet&ccedil;e; m&uuml;kemmel, tecr&uuml;beli y&ouml;neticiler yetişecektir. Gen&ccedil; y&ouml;neticiler, bu t&uuml;r &ouml;zelliklere sahip olan idarecilerin desteklerini arkalarında hissettikleri s&uuml;rece; g&ouml;rev almaya hazır olurlar.<br /> <br /> &Ouml;z g&uuml;venleri artar, işletmeye daha &ccedil;ok bağlanırlar, gelişmeye ve &ouml;ğrenmeye a&ccedil;ık olurlar.<br /> <br /> <br /> <strong>9. Aynı &ccedil;izgide kalarak, aynı zamanda, esnek olabiliyor musunuz ?</strong><br /> <br /> Bir biriyle &ccedil;elişen iki ayrı davranış bi&ccedil;imi.<br /> Bazı y&ouml;neticilerimiz az riskli olan yolu se&ccedil;erler. Bazılarımız ise tecr&uuml;belerimize ve alışkanlıklarımıza sımsıkı sarılarak; ortama ve pozisyona uygun olarak; esneklik g&ouml;stermek istemeyiz.<br /> Bu y&uuml;zden: Prensiplerimize ısrarla bağlı kalmamız bize her zaman fayda sağlamaz. &Ouml;zg&uuml;ven i&ccedil;erisinde, sağlam karakteristik kişiliğe sahip olan y&ouml;neticilerin, prensiplere ve alışkanlıklara bağlı kalmalarına ihtiyacı olmasa gerek. Gerektiğinde, karşımızdakinin istek ve arzularına uygun bir şekilde esnek hareket etmemiz; &ldquo;kendi &ccedil;izgimizi terk ediyoruz&rdquo; anlamına gelmez. Esas olan; eşyanın tabiatına aykırı davranmamak ve başkalarının fikirlerine de saygı duymaktır.<br /> <br /> <br /> <strong>10. İyi bir istihbarat (iletişim) y&ouml;nteminiz var mı?</strong><br /> <br /> İşletmeler &ccedil;oğunlukla bu konuda iflas etmiş durumdadır. Muhtelif işletmelerde &uuml;st y&ouml;netim; iletilmesi gereken asgari bilgileri &ccedil;alışanlarına iletirken, bazı işletmeler &ccedil;alışanlarını muhtelif yazışmalar sayesinde evraka boğmaktadır. Her iki y&ouml;ntem de k&ouml;t&uuml; &ouml;rneklerdir. Bilgi akışının dozajını dengede tutmak; en uygun olanıdır. Yeterince bilgilendirilmeyen &ccedil;alışan motivasyonunu kaybeder. Diğer taraftan &ccedil;alışanlar; kendilerinin bilgi akışından mahrum bırakıldıklarını hissettikleri an; &uuml;stlerini kolaylıkla eleştirebilirler.<br /> <br /> Bu nedenle; &ccedil;alışanlarınızı zamanında ve gerektiği &ouml;l&ccedil;&uuml;de bilgilendiriniz. Aktaracağınız yazılı ve/veya s&ouml;zl&uuml; bilgilerin gerekli olup olmadığına &ouml;nce kendiniz inanın.<br /> <br /> <br /> <strong>11. İyi bir dinleyici misiniz?</strong><br /> <br /> &Ccedil;oğumuz bir&ccedil;ok şeyi dinleriz ama ger&ccedil;ekten karşımızdakini can kulağıyla dinleyebiliyor muyuz?<br /> T&uuml;m y&ouml;neticilerin genelde bilgi a&ccedil;ısından &ccedil;alışanlarına oranla bilgi ve tecr&uuml;be &uuml;st&uuml;nl&uuml;kleri vardır. Sorunları nasıl &ccedil;&ouml;zd&uuml;klerini elemanlarına anlatmaktan ve uygulamaktan keyif alırlar.<br /> Pasif (donuk) dinlemek ve karşınızdakini dinlerken desteklemekten yoksun bir tarzınız varsa; bu da olumsuz bir davranış bi&ccedil;imidir.<br /> Bu y&uuml;zden; &ccedil;alışanlarınız, bir konuyu size anlatırken can kulağıyla dinleyiniz. Dinlerken kafanızı bile sallamanız &quot;evet&quot;, &quot;bu konuda size hak veriyorum&quot; gibi s&ouml;zlerle onu desteklemeniz, c&uuml;mlesini tamamlamasına yardım etmeniz ve/veya s&ouml;yleneni tekrar etmeniz, onun size karşı olan g&uuml;venini artıracağı gibi, kişisel olarak size karşı daha a&ccedil;ık ve rahat davranacaktır.<br /> <br /> <br /> <strong>12. Retorik&nbsp;</strong>(g&uuml;zel s&ouml;z s&ouml;yleme, hitabet sanatı)<strong>&nbsp;ve diyalektik&nbsp;</strong>(akıl y&uuml;r&uuml;tme y&ouml;ntemi, eytişim)<strong>&nbsp;becerileriniz var mı ?</strong><br /> <br /> Bazı y&ouml;neticiler; birlikte &ccedil;alıştığı elemanlarına pasif hitap şekli ile yaklaşırlar ve telaffuz ettiği kelimelerle karşısındakini kırarlar. &Ccedil;oğu y&ouml;netici &quot;dilinin kurbanı&quot; olmakta ve kendi kendine zarar vermektedir.<br /> Bu nedenle: Hitap ederken olumlu yaklaşınız ve karşınızdakine cazip gelecek s&ouml;ylemler telaffuz ediniz. Olumsuz kelimeleri kelime haznenizden &ccedil;ıkartınız.<br /> &Ouml;rneğin: &quot;Beni yanlış anladınız...&quot;(-) yerine, &ldquo;Ben yeterince a&ccedil;ık olamadım...&quot; (+) denilmelidir.<br /> <br /> &quot;Ben aynı fikirde değilim...&quot; (-)yerine, &quot;Bana şu şekilde daha cazip geliyor...&quot; (+) denilmelidir.<br /> Diğer taraftan, karşınızdakinin s&ouml;ylediklerini soru şeklinde tekrarlamanız işinizi daha da kolaylaştıracaktır. S&uuml;rekli negatif (olumsuz) hitap tarzı, birlikte &ccedil;alıştıklarınıza yansıyacak, ruh halinizin y&uuml;z&uuml;n&uuml;zden okunmasına sebebiyet verecektir.<br /> <br /> <br /> <strong>13. Kendinizi kabul ettirebiliyor musunuz?</strong><br /> <br /> &Ccedil;oğu y&ouml;neticiler, radikal davranışlarıyla otoriter ve şiddet i&ccedil;eren konuşmaları ile kendilerini kabul ettirme yolunu se&ccedil;tikleri gibi; bazen de kararlarını &ouml;zellikle geciktirerek; elemanlarının tepkisini &ouml;l&ccedil;meye &ccedil;alışırlar, karşıt fikirlerin oluşmasını beklerler.<br /> Bu t&uuml;r davranışlar zamanla; &ccedil;alışanların sesiz tepki vermelerine neden olur ve y&ouml;neticiye karşı olan saygıları azalır.<br /> Bu nedenle; kendinizi ve taleplerinizi &ccedil;alışanınıza aktararak bir şekilde kabul ettirmeniz, s&ouml;z&uuml;n&uuml;z&uuml; dinletmeniz şarttır. Herhangi bir elemanınız zayıf tarafınızı fark ettiği anda; bunu size karşı koz olarak kullanacaktır. &Ccedil;alışanlar deneme yanılma y&ouml;ntemleriyle nereye kadar hareket edeceklerinin, sınırları nereye kadar zorlayacaklarının merakı i&ccedil;indedirler, yani şefinin ikaz etmesini bekler. &Ccedil;alışanlarınızdan neyi nasıl istediğinizi; sonu&ccedil;ta nasıl bir netice almak istediğinizi ifade ediniz (hitap şekli burada da yine &ouml;n plandadır).<br /> <br /> <br /> <strong>14. İnsani duygularınızı kaybetmeyiniz!&nbsp;</strong><br /> &Ccedil;alışanlarınıza zaman, zaman a&ccedil;ılın. Bırakın, sizinde bir insan olduğunuzu anlasınlar. Hatta elemanlarınızla şahsi yaşantınızla ilgili konuları da konuşunuz. G&ouml;receksiniz; bu paylaşımlarınız neticesinde sizinle &ccedil;alışmaktan &ccedil;ok mutlu olacaklardır.<br /> <br /> <br /> <strong>15. Olumlu (pozitif) bir zihniyete sahip misiniz?</strong><br /> <br /> İşte bu davranış bi&ccedil;imi, &uuml;zerinde şiddetle durulması gereken bir y&ouml;ntem tarzıdır. Bu nedenle; son olarak vurgulanmaktadır. Bir&ccedil;ok y&ouml;netici; bağlı bulundukları işletmeden kendi kendilerini emekli ettiklerini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rler. Belki de aynı konuyu sık sık dile getirerek; memnuniyetsizliklerini ifade ederler.<br /> <br /> Şayet siz, bağlı bulunduğunuz m&uuml;esseseden, verdiğiniz hizmetten veya &uuml;rettiğiniz &uuml;r&uuml;n&uuml;n kalitesinden memnun değilseniz, diğer taraftan &ccedil;alışan ekibinize g&uuml;veniniz yoksa, aynı memnuniyeti başkalarından beklemeye; hakkınız yok demektir. Bu t&uuml;r bir zihniyetle başkalarını ikna etme şansınız asla olamayacağı gibi fikirlerinizi ve &uuml;r&uuml;nlerinizi de başkalarına pazarlayamazsınız.<br /> Bu nedenle; olumlu (pozitif) d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. Y&ouml;netiminizle t&uuml;m ilgili meselelere olumlu yaklaşınız. İşletme b&uuml;nyesinde yerine getirilmesi gereken o kadar &ccedil;ok g&ouml;rev varken; farklı d&uuml;ş&uuml;ncelere y&ouml;nelerek mevcut şartları zora sokmanın; kimseye yararı olmayacaktır.<br /> <br /> &Ccedil;alışma yaşantınızda ekip olarak bir&ccedil;ok başarılara imza attıysanız eğer, kendinizi kanıtlamış iseniz, beklenmedik bir anda &ccedil;ıkan bir olumsuzluk; herhalde her şeyin sonu anlamına gelmez.<br /> <br /> Y&ouml;netim tarzınızı zaman, zaman kontrol edebilmeniz i&ccedil;in; t&uuml;m başlıklar, toplu halde &quot;check list&quot; halinde aşağıda sunulmuştur.<br /> &ldquo;Y&ouml;neticilik bir Sanattır&rdquo; başlıklı yazımı, siz değerli okuyucularımıza ve meslektaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşadım. İstifade edebileceğiniz konu ve konuları kaleme almak, sizlerle paylaşmak, şahsım i&ccedil;in, bir onur vesilesidir.<br /> <br /> Sizlere; yazımı okuma nezaketinde bulunduğunuz i&ccedil;in &ccedil;ok teşekk&uuml;r ediyorum. Yazımın i&ccedil;eriğinde bulunan t&uuml;m konularda eleştiriye a&ccedil;ık olduğumu ifade eder, olumlu ve/veya olumsuz değerlendirmelerde bulunmanızı istirham ediyorum. Karşılıklı eleştirilere a&ccedil;ık olmamız, hem şahsımı, hem de işletmelerimizi doğru y&ouml;ne sevk edecektir. Yukarıda kaleme aldığım t&uuml;m konuların, uzun yıllardır mensubu olduğum Otelcilik ve Gastronomi mesleğimde edindiğim t&uuml;m tecr&uuml;belerimin akabinde olduğunu ifade ediyor, mesleki bilgi ve tecr&uuml;belerime olan inancımla, t&uuml;m bu değerli, evrensel bilgileri samimi duygularımla, sizlerle paylaşıyorum.<br /> <br /> Hep birlikte; daha nice başarılara imza atmayı diliyorum.<br /> Saygılarımla,<br /> Feridun Tabur<br /> North Point Hotel Denizli Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;<br /> 25.09.2014<br /> E-Mail:&nbsp;<a href="mailto:feriduntabur@msn.com">feriduntabur@msn.com</a></p> <table cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td colspan="4"><strong>CHECKLIST:</strong><br /> <strong>İyi bir y&ouml;neticide olması gereken &ouml;zellikler!</strong><br /> <strong>Pratikte yararlanabileceğiniz 15 ayrı tavsiye sıralaması.</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Sıra no:</strong></td> <td><strong>Konu ve Y&ouml;ntem / Başlıkları:</strong></td> <td><strong>Hali hazırda uyguluyorum</strong></td> <td><strong>Uygulamıyorum&nbsp;</strong><br /> <strong>(d&uuml;zeltilmeli)</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>1</strong></td> <td><strong>Mesleki Bilgiler:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>2</strong></td> <td><strong>S&uuml;rekli Motive Etme Eylemi:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>3</strong></td> <td><strong>Takdir Etmek:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>4</strong></td> <td><strong>Tenkit G&ouml;r&uuml;şmesi Yapmak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>5</strong></td> <td><strong>&Ouml;rnek Olmak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>6</strong></td> <td><strong>Şahsi Gelişim; Yeniliklere A&ccedil;ık Olmak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>7</strong></td> <td><strong>G&uuml;ven Duygusu Aşılamak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>8</strong></td> <td><strong>Birliktelik ve Ekip Ruhu</strong><br /> <strong>Aşılamak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>9</strong></td> <td><strong>&Ccedil;izgide Kalarak Esnek Olabilmek:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>10</strong></td> <td><strong>İletişim / İstihbarat:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>11</strong></td> <td><strong>İyi bir Dinleyici olmak:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>12</strong></td> <td><strong>Retorik (Hitabet Sanatı)/ Dialektik (Eytişim Sanatı):</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>13</strong></td> <td><strong>Kendini Kabul Ettirme Kabiliyeti:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>14</strong></td> <td><strong>İnsani Duygular:</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><strong>15</strong></td> <td><strong>Olumlu (Pozitif) Ruh hali:</strong></td> </tr> </tbody> </table>