Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi 33 Yaşında !

Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi, Türkiye’de diğer Turizm Projelerinin hayata geçirilmesine öncülük ve önderlik etmiş bir projedir.                                                                                                  Projenin de yaşı mı olurmuş demeyin. Evet.  Bazı çalışmaların, bazı önemli başlangıçların, ülkenin bütününü ilgilendiren projelerin yaşı olur. Bazı projelerin de doğum yıldönümlerini bir şekilde kutlamamız, ya da anmamız gerekir…Hele bu proje, “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi” gibi bir proje olunca işin şekli değişir, değişmeli.   Bu gün ülkemizde turizm sektörünün belli bir düzeye geldiğinden söz edebiliyorsak, bu gelişmede Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin önemli bir payı vardır. Çünkü bu proje, hayata geçen Türkiye’nin ilk planlı Turizm Gelişim projesidir. 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kurulması ile başlatılan, Turizm Planlaması çalışmalarının önemli bir uzantısıdır.   Ülkemizde sosyal, ekonomik ve fiziksel anlamdaki  planlama yetkileri yasa gereği 1963 yılında DPT’nin (Devlet Planlama Teşkilatı) kurulması ile bu kuruma verilmişti. 1971 yılında ise, Turizm Planlaması yetkisi Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na aktarılmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda ise Planlama Genel Müdürlüğü oluşturmuş ve ciddi bir şekilde, özellikle ülkemizin fiziksel turizm planlaması çalışmalarında önemli görevler üstlenmiştir. Turizm planlaması çalışmalarının uygulamaya geçirilmesi aşamasında ise, 1955 yılında kurulmuş olan Turizm Bankası’nın (ne yazık ki bu kuruluşu 1989 yılında kapattık !) da büyük katkıları olmuştur. Turizm Bankası, proje yöresinde tüm altyapı ve sosyal üstyapıların inşaatlarını Turizm Bakanlığı adına yürütmüş, diğer çalışmalarının yanı sıra sadece Güney Antalya Projesi’nde değil, tüm turizm projelerinin hayata geçirilmesinde de farklı işlevler üstlenmiş ve önemli bir rol oynamıştır.   Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 1964 yılında planlama yapma amacıyla ilk adımları atılan envanter ve araştırma çalışmaları, 1967 yılından itibaren turizm projelerine dönüştürülmeye başlanmıştır. 1968 yılında ilk projelendirme denemesi diyebileceğimiz “Side Projesi”, çeşitli nedenlerle hayata geçirilememiş, 1974 yılında ele alınan Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi, 1975 yılında hazırlanan kapsamlı bir Sentez Raporu ile son şeklini almıştır. Bu raporda Antalya’nın Güney Batısı’ndaki bölge tüm özellikleri, altyapı ve sosyal üstyapı bileşenleri ile ele alınmıştır. Hedefler, stratejiler ve politikalar belirlenmiş ve fiziksel çalışmalar, 1/25.000 ölçekli ”Güney Batı Antalya Çevre Düzeni Planı” üzerinde gösterilmiştir. İlgili bakanlıkların görüşleri de alındıktan sonra, bu plan 07 Temmuz 1977 tarihinde İmar İskân Bakanlığı tarafında da onanarak, proje yasal bir yapıya kavuşturulmuştur.   Bu nedenle de bu tarih, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin,doğum tarihi sayılır.  07 Temmuz 2009 tarihi itibariyle de proje 33. yaşına basmaktadır. Bu proje Türkiye’de hayata geçirilmiş, ülkemiz turizm sektörünün gurur ve onur duyması gereken bir projedir.  Projenin kamuoyunda bilinen adı ise “Kemer Turizm Projesi’dir”. Başlangıç yıllarında ilk hedef olarak 1995 yılına kadar  Beldibi – Tekirova arasındaki 80 kilometrelik alanda tüm alt ve sosyal üstyapıları ile 25.000 yatak kapasitesi yaratılması planlandığı halde, büyük bir özveri ve çabalarla yatak kapasitesi 18 yılda 40.000’e ulaşmıştır. Bugün Kemer Bölgesi’nde, Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli olmak üzere 60.000 nitelikli yatak hizmet vermektedir.   Bu proje sayesinde, Belek, Side ve Çolaklı başta olmak üzere hem Antalya’nın diğer yörelerindeki turizm alanlarının değerlendirilmeleri kolaylaştırılmış, hem de yaratılan yatak kapasitesi doğrultusunda, iş olanakları gelişmiş, yeni istihdam olanakları yaratılmıştır. Aynı şekilde sanayi ve tarım sektörleri, turizm yatırımlarının lokomotifliğinde gelişme olanaklarına kavuşmuştur. Kemer Turizm Projesi, ülkemizin başka yörelerindeki turizm gelişmelerine yol gösterici, önderlik edici bir özelliğe sahip olmuştur.   Bu nedenlerle, 1977 yılında planın kabul edilmesi, onanması ile doğmuş bir Turizm Projesi, büyük özverilerle hayata geçirilmiş, gelişmiş ve büyümüş, kendisinden sonra gelen başka projelere önderlik ve öncülük etmiş ve 33. Doğum Yıldönümünü kutlamayı hak etmiştir, diye düşünüyorum. “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin” hayata geçirilmesinde emeği geçmiş Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Turizm Bankası’nın, Yerel Yönetimlerin ve ilgili tüm kamu kuruluşlarının isimsiz kahramanlarına teşekkür borçluyuz. Onlar sayesinde bugün Antalya yılda 9 milyon, Türkiye ise 25 milyon yabancı turisti ağırlıyorsa, bu kişilerin de çok büyük rolleri olmuştur…   Esen kalın…