Benim İşim Benim Geleceğim - Girişimcilik Eğitimleri

ATSO Genç Girişimci Adayı Arıyor
 
Odamız tarafından yürütülmekte olan “Benim İşim Benim Geleceğim” isimli AB projesi kapsamında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla, 18-29 yaş aralığında en az lise mezunu işsiz gençlere “Girişimcilik Eğitimi, Simülasyonlu Girişimcilik Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti” verilecektir. İlgilenen 18-29 yaş aralığında, en az lise mezunu işsiz girişimci adaylarının 1-5 Eylül 2016 tarihlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında ATSO’da gerçekleştirilecek olan mülakatlarda hazır bulunması gerekmektedir.
 
Odamız tarafından hazırlanan, "Benim İşim Benim Geleceğim" isimli projemiz, sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı kapsamında, hibe almaya hak kazanmıştır.
 
Proje; mesleki ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle daha fazla istihdam edilebilir bir genç nüfusun yaratılmasına, eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Gerçekleştirilecek olan “Girişimcilik Eğitimlerine” katılmaya uygun görülen kursiyerlere;
 
-       Dört ana modülden oluşan ve 9 gün sürecek olan toplam 70 saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsayan KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
-       KOSGEB Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere; finans, pazarlama, insan kaynakları, planlama ve üretim fonksiyonlarında yönetsel yetkinliklerini geliştirecekleri ve bilgisayar yazılımı üzerinden kurdukları sanal şirketleri kendi kararlarını alarak takımlar halinde yönetebilecekleri 6 haftalık Simülasyonlu Girişimcilik Eğitimi,
-       Katılımcıların iş fikirlerini proje haline getirebilmeleri ve KOSGEB'e sunulacak olan iş planlarının geliştirilmesi amacıyla 1 aylık ücretsiz iş planı sunma danışmanlık (mentorluk) hizmeti sağlanacak olup; eğitimler sonucunda başarılı bulunan iş planlarına KOSGEB aracılığıyla hibe verilecektir.
-       Kursları en iyi ortalama ile bitiren 2 kursiyer, Almanya’ya gerçekleştirilecek olan çalışma ziyareti programına proje ekibi ile birlikte katılım sağlayacaktır.
 
Girişimcilik eğitimleri için son başvuru tarihi 26 Ağustos 2016 Cuma günüdür. Başvurular sonucunda uygun görülen katılımcılar için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 Eylül 2016 Perşembe ilk mülakat, 5 Eylül 2016 Pazartesi günü ise ikinci mülakat gerçekleştirilerek kesin katılımcı listesi belirlenecektir.
 
İlgilenen kişilerin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Odamız Eğitim Müdürlüğü’ne elden ulaştırmaları hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
Eğitim Tarihleri ve Kontenjan:
 

Girişimcilik Eğitimi Takvimi Kontenjan
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi 20.09.2016 30.09.2016  
20 Kadın
 
20 Erkek
Simülasyonlu Girişimcilik Eğitimi 03.10.2016 13.11.2016
Danışmanlık Hizmeti 14.11.2016 11.12.2016

 
 
Ek: Başvuru Formu
 
Daha geniş bilgi için:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası-Eğitim Müdürlüğü
Tel: 314 37 49-314 37 51

www.atso.org.tr